Mini Escape Room – stap 1

Welkom bij de Mini Escape Room voor de Hogeschool Leiden. Als je deze ER doorloopt, doe je hopelijk inspratie op om een vorm van een ER te gebruiken in je groep. Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkeden te bedenken (kijk bijvoorbeeld op internet). Dit is slechts een begin.

Nu ga je er zelf iets van beleven. Veel plezier en succes, want volgens mij is je (jullie) hulp hard nodig!